Uchwała antysmogowa

articles

Marszałek Województwa Małopolskiego informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń  administracyjnych w gospodarce od 1 stycznia 2013 roku...

 

 

Więcej…

 

DSC00067_w

Rada Gminy przyjęła pierwsze uchwały z pakietu „uchwał śmieciowych"

Obowiązek organizowania przez gminy na nowo systemu zbiórki odpadów wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć jak faktycznie będzie funkcjonował nowy system, który ma obowiązywać po 1 lipca 2013 r.

 

 

 

Więcej…

 

1_copy

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nakłada na gminę obowiązek stopniowego wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami polegającego na przejęciu przez gminę odpowiedzialności za odpady i ustaleniu opłat od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Więcej…

 

articles

Zarzadzenie Nr 0151 - 17/2007 w sprawie : wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brzeźnica...

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

 

 

Więcej…

 

ekoportal